Golf spel på barns villkor – Nu på Golfarenan

Svenska Golfförbundets 30 – 50 – och 100 banor. Golfäventyrets 50/100 banor finns på Golfarenans korthålsbana. 30 banan är intill centrumgreenen.

Golfäventyret är barnens väg in i golfen. Genom att träna och stegvis ta sig igenom olika roliga utmaningar lär sig barnet att spela golf utifrån sina egna förutsättningar.

Barnens väg in i golfen och mot Grönt Kort utgår från en lekfull inställning till lärande, där spelet står i centrum. Golfäventyret är strukturerat utifrån fyra olika nivåer – levels – som barnet ska bocka av genom att klara olika utmaningar och quiz. Regelbundet spel (träning) för barnet närmare Grönt Kort och den fortsatta utvecklingen som därefter sker på den stora banan.

Så funkar det

Barnen lär sig spelet på korta banor; 30-, 50- och 100-banan. Varje bana motsvarar ett steg (level), som kommer med tillhörande övningar, regler och golfvettområden. Barnen får också lära sig hur man bygger banorna och hur man varierar dem. Sista steget är spel och utmaningar på den stora banan.

Länk till mer info om Golfäventyret och spel på barns villkor.