Växjö GK – vår tanke om hållbar sponsring

Den traditionella sponsringen är på väg att dö ut. Vi är väl medvetna om att framtida hållbar sponsring kommer innebära krav på kommersiellt värde för vår samarbetspartner och en ömsesidig nytta. Med denna insikt vill vi vara proaktiva och kunna erbjuda våra partners en paketering som motsvarar deras olika behov. Vi vill också visa en tydlig koppling till världens Globala hållbarhets mål.

Nästan alla som vi pratar med om samarbete behöver i sin tur motivera för sin styrelse eller ledningsgrupp varför de väljer att lägga pengar hos oss.
Vår förhoppning då är att vi har gjort ett så bra arbete att styrelsen säger: Varför utökar ni inte samarbetet? Det här ger ju så mycket tillbaka!”

I vår power point nedan kan du läsa om våra olika paket- erbjudande och på slutet kan du läsa om vår syn på Corporate Social Responsibility – CSR

Hållbar sponsring