Klubbsamarbeten och introduktionskort

Klubbsamarbeten

Medlemmar från klubbar enligt nedan erhåller 20 % i rabatt på greenfee på 18-hålsbanan.
Rabatten gäller alla dagar och alla tider.

Vid spel med fullbetalande medlem kan också erhållas 20% rabatt.
Dock ges inte rabatt på rabatt. Så – 20% en gång gäller.

Samarbetsklubbar till Växjö GK

Alvesta GK
Glasrikets GK
Älmhults GK

Introduktionskort

Innehavare av introduktionskort/medlemskort enligt nedan kan erbjudas 1 frispel per kalenderår.

  • Svenska Golfförbundet
  • Smålands Golfförbund
  • Golfadministratörernas Förening (GAF)
  • Svenska Greenkeeperförbundet (SGA)
  • Senior Member, PGA

För innehavare av introduktionskort/medlemskort enligt nedan erbjuds möjlighet till ett fritt spel per kalenderår. Vid ytterligare spel erhålls en rabatt om 50% på ordinarie greenfee.

  • Honorary Chairman/Member, Tournament Player, Club Professional, Qualified trainee, PGA
  • Innehavare av Guldklubban, Guldmärket, Silvermärket och Elitmärket, SGF

Introduktionskorten kan ej användas i samband med deltagande i av klubben utlyst golftävling.

För samtliga kategorier gäller att vid önskemål om spel genom utnyttjande av introduktionskort/medlemskort ska sådant önskemål anmälas senast dagen innan och skall uppvisas tillsammans med legitimation vid registrering.