Tidsbokningsregler

Tidbokningsregler – allmänna

  • Vid bokning skall Golf-ID anges för samtliga spelare i bollen.
  • För bokade tider gäller att om avbokning ej meddelats senast 2 tim, innan starttid på speldagen debiteras 100 % av ordinarie greenfee per utebliven spelare. Avbokning kan ske via Min Golf på internet, SMS på telefon 0720-880445, eller via email kansli@vaxjogk.com.
  • Bokade tider skall avhämtas senast 15 minuter före start i shopen eller registrering via appen Min golf. I annat fall kan man förlora sin tid.
  • För spelrytmen på banan har Växjö GK rätt att slå ihop mindre sällskap när högt bokningstryck råder.

Tidsbokningsregler – gäster utöver allmänna

  • Gäst bokar sin speltid via Min golf. Greenfee avgiften betalas direkt vid bokning för alla som bokas.
    Återbetalning av greenfee sker via Min golf automatiskt vid avbokning inom korrekt tid och regleras inte via klubben
  • Med hänsyn till väderlek, skador eller omfattande arbeten på banan etc. kan ordinarie greenfee under kortare perioder reduceras.
  • Om påbörjad rond avbryts p.g.a. otjänlig väderlek återbetalas inte erlagd greenfee.

Bokningsfönster

Anger mellan vilka tidsspann det är möjligt att boka speltider

AprilMaj – AugustiSeptemberOktober
18-håls spel vardagar07.00 – 19.5007.00 – 19.5007.30 – 18.50
**Från 23/9 och framåt 10.00 – 18.50
10.00 – 18.50
18-håls spel helg07.00 – 19.50*06.30 – 19.5007.30 – 18.50
**Från 23/9 och framåt 10.00 – 18.50
10.00 – 18.50

* Under perioden maj-augusti är tiderna 06.30-08.50 på helger och helgdagar reserverade för medlemmar, medlem kan boka med sig gäst i bollen.

OBS! Det är inte tillåtet att gå ut på hål 1-9 innan första bokningsbara tiden. Vill man spela tidigare än första bokningsbara tiden är det okej på hål 10-18.
Anledningen är att banpersonalen är ute och arbetar på hål 1-9 innan första bokningsbara tiden. Vänligen respektera detta!

Bokningsbara tider på Växjö GK
Bana XX.00 XX.10 XX.20 XX.30 XX.40 XX.50
18 håls spel från hål 1 Kan bokas när som helst av medlem eller gäst

När öppnar bokningsfönstret för året?

Öppning av bokningsfönster för 18 hålsbanan sker så snart vi vet att banan är spelbar, med ordinarie
greener. Vi återkommer med info när det blir aktuellt.