Bokningsregler

Bokningsregler – allmänna

 • Bokning av speltider sker genom
  – Appen Min Golf Bokning
  – Terminalen i klubbhuset
  – Webben, www.mingolf.se 
  – Shopen
 • Bokade tider skall ankomstregistreras senast 15 minuter före start i shopen, i terminalen eller registrering via appen Min Golf Bokning. I annat fall kan man förlora sin tid.
 • Ankomstregistrering sker enskilt och kan inte göras för hela bollen.
 • Ankomstregistrering kan göras inom 200 meter från tee 1.
 • Du kan bara ha tre bokade tider samtidigt varav två på helger.
 • Du får inte låta annan använda ditt Golf-ID utan ditt godkännande. Golf-ID ägaren är alltid ansvarig gentemot sina golfvänner.
 • Avbokning skall göras senast två timmar före start.
 • No Show aktiveras 2024. No Show = ej registrerad ankomst oavsett spel eller ej. Från 1 juni införs en avgift vid No Show för spelare +18 år . Klubben tar ut rapporter i bokningssystemet på vilka spelare som inte anmält sig före spel. Under våren tillåts en respit från avgift vid avsaknad av ankomstregistrering. Från 1 juni läggs avgift på 150 kr på i Min Golf. Detta är enda sättet att säkra att bokad tid nyttjas, som kunde nyttjats av  annan spelare.
 • 2024 fortsätter klubben med differentierad greenfeeavgift (två olika priser på vardagar och 3 olika priser på helger).
 • Basmedlem erhåller – 20 % på greenfee. Gästspel med Premiummedlem erhåller – 20 % på greenfee. Juniorer har alltid – 50%.
 • För spelrytmen på banan har Växjö GK rätt att slå ihop mindre sällskap när högt bokningstryck råder.

Bokningsregler – gäster utöver allmänna

 • Greenfee spel betalas direkt vid bokning.
 • Greenfee som bokas för flera kan betalas av bokaren för alla eller av varje enskild spelare inom 15 minuter.
 • Gästspelare som ertappas spela utan betalning betalar dubbel greenfee.
 • Gäst bokar sin speltid och betalar via appen Min Golf.
 • Återbetalning av greenfee sker via Min golf appen automatiskt vid avbokning inom korrekt tid och regleras inte via klubben.
 • Med hänsyn till väderlek, skador eller omfattande arbeten på banan etc. kan ordinarie greenfee under kortare perioder reduceras.
 • Om påbörjad rond avbryts p.g.a. otjänlig väderlek återbetalas inte erlagd greenfee.

Bokningsfönster

Anger mellan vilka tidsspann det är möjligt att boka speltider

AprilMaj – AugustiSeptemberOktober
18-håls spel vardagar07.00 – 19.5007.00 – 19.5007.30 – 18.50
**Från 23/9 och framåt 10.00 – 18.50
10.00 – 18.50
18-håls spel helg07.00 – 19.50*06.30 – 19.5007.30 – 18.50
**Från 23/9 och framåt 10.00 – 18.50
10.00 – 18.50

* Under perioden maj-augusti är tiderna 06.30-08.50 på helger och helgdagar reserverade för medlemmar, medlem kan boka med sig gäst i bollen.

OBS! Det är inte tillåtet att gå ut på hål 1-9 innan första bokningsbara tiden. Vill man spela tidigare än första bokningsbara tiden är det okej på hål 10-18.
Anledningen är att banpersonalen är ute och arbetar på hål 1-9 innan första bokningsbara tiden. Vänligen respektera detta!

Bokningsbara tider på Växjö GK
Bana XX.00 XX.10 XX.20 XX.30 XX.40 XX.50
18 håls spel från hål 1 Kan bokas när som helst av medlem eller gäst

När öppnar bokningsfönstret för året?

Öppning av bokningsfönster för 18 hålsbanan sker så snart vi vet att banan är spelbar, med ordinarie
greener. Vi återkommer med info när det blir aktuellt.