GDPR

Det är viktigt för oss på Växjö GK att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en särskild person. Exempel på detta kan vara namn och kontaktuppgifter, men också ditt golf-id och din spelhistorik. Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler och interna rutiner.

Exempel på situationer när Växjö GK behandlar dina personuppgifter:

  • När du bokar en tid för spel, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att registrera bokningen i GIT, golfens IT-system.
  • När du spelar en tävling, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att registrera anmälan, starttid och resultat i GIT Tävling. Din närvaro i tävlingen kan även synas på klubbens hemsida/Facebook/Instagram, både i form av foto samt för- och efternamn.
  • När du anmäler dig som medlem, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att registrera dig som medlem i GIT, anmäla dig till vårt nyhetsbrev, registrera dig som medlem på, samt ordna fakturering.
  • När du anmäler dig eller dina barn till en träningskurs, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att registrera närvaro och ordna fakturering.
  • Vid sällskapsspel och tävlingar kan du välja att dölja ditt namn från starttider, startlistor och resultatlistor. Kontakta kansliet för mer information.

Vi samlar bara in den information vi behöver för att kunna leverera de tjänster du förväntar dig från oss. Vissa av personuppgifterna delar vi med oss av till kommunen. Detta avser främst närvaroförteckning för juniorträning och används av kommunen som ett underlag för föreningsbidrag. Svenska Golfförbundet har tillsammans med Riksidrottsförbundet tagit fram en uppförandekod för idrotten avseende Dataskyddsförordningen, som gäller för alla behandlingar av personuppgifter i idrottsverksamheten. SGF har också uppdaterat GIT-bestämmelserna som styr all behandling av personuppgifter i GIT. Tillsammans med våra interna rutiner formar GIT-bestämmelserna och Idrottens Uppförandekod personuppgiftspolicyn som vi på Växjö GK tillämpar.

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om dig och få dem rättade vid eventuella fel. Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det exempelvis inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Har du fler frågor om GDPR och personuppgiftshantering? Kontakta klubbchef@vaxjogk.com