Shopens bonussystem

När du handlar produkter i shopen, som är till ordinarie pris, så samlar du ihop till ett bonusvärde som du vid ett senare köptillfälle kan använda. Det viktiga när du handlar är att du meddelar ditt golf-id, så din bonus bokförs.

Bonusnivåer

0-2999 kr = 3% av köpsumman
3000-5999 kr = 4% av köpsumman
6000-9999 kr = 5% av köpsumman
10000-14999 kr = 6% av köpsumman
15000 kr och mer = 7% av köpsumman

Loggoprodukter