Inbjudan till dialogmöte den 15 resp 22 februari!

Styrelsen fattade den 26/1 ett inriktningsbeslut med ambition att börja bygga den nya rangen hösten 2023. Rangen planeras stå klar våren 2024 och ge en ökad årlig avkastning på ca: 1,2 miljoner fullt utbyggd, jämfört med idag. Projektet innebär självfallet omfattande investeringar under hösten 2023 och vintern 2024 och med anledning av projektets omfattning bjuder vi in till dialogmöten 15 & 22/2 kl.18.00 på klubben. Detta för att ge insikt i projektet, stämma av och lyssna in medlemmarna innan det extra årsmötet onsdag den 1/3 kl.18.00 på Elit stadshotellet som vi kommer kalla till separat, se nedan.

Huvudargumenten för investering i nya rangeområde är:

  1. Säkerhet (ta bort förlupna bollar mot Araby sjöväg som riskerar stänga verksamheten)
  2. Ökade intäkter (Längre säsong, åretrunt verksamhet, fler målgrupper)
  3. Lägre speltryck på 18 hålsbanan (Fler timmar spenderas på rangen, mer plats på tee 1)
  4. Ökad träningskvalitet för medlemmarna (Målgreener, grästee, fler platser, väderskydd, simulatorer mm)
  5. Utveckling av klubben/ökat intresse hos sponsorer och partners (ökad attraktion)
  6. Ökat överskott skapar frihet att återinvestera i anläggningen utan att det drabbar medlemmars årsavgifter

Inbjudan till dialogmöte
Datum: 15 resp 22 februari
Tid: kl 18.00
Plats: Klubbhusets restaurang
Anmälan: via Min golf – tävling
Anmälan kan ske från 2 februari.

På plats båda kvällarna är förutom representanter från styrelsen också sakkunniga. Du anmäler dig till ett av mötena via anmälan på Min Golf – tävling. Varmt välkommen på dialogmötet, vi bjuder på kaffe & fralla.

/Styrelsen