Tävlingskommitté

Vi sitter i tävlingskommittén

Fredrik Alldén – Pro VGK och sammankallande
Annica Ahlén
Gunilla Ernfjäll-Bång
Kerstin Forsgren
Bengt Hägerstrand
Kerstin Hägerstrand
Jens Magnusson
Björn Svensson