Ungdom och elit

Läs mer om vår verksamhet för ungdomar och elit. Nedan finns tex Ungdoms- och elitkommitténs verksamhetsplan för 2020-2022 och en beskrivning av Bredd och Teamverksamhet. På de här sidorna hittar du information kring Team – Junior – och knatteverksamheten på klubben. Varje grupp har sin egen flik med information. Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till våra ansvariga:

Team-/Elitverksamhet och Breddträning

Fredrik Alldén, tf headpro Växjö GK
fredrik.allden@vaxjogk.com

Barn- och ungdomsträning VGK 2020 info

Verksamhetsplan UEK 2020-2022