Tävlingar, bestämmelser och information

Tävlingsbestämmelser

 • Anmälan till tävling sker inom utsatt tid
 • Efteranmälan är ok om tävlingsledningen anser att det finns plats i tävlingen.
 • Innan man anmäler sig till en tävling, läs igenom informationen om tävlingen noga. T.ex. om tävlingen går över 54 hål och 2 dagar med en cut, så måste deltagaren kunna spela i 2 dagar.
 • Det är spelarens egen skyldighet att kolla sin starttid via Internet eller ringa till kansliet.
 • Spelaren ska infinna sig i god tid anmäld och på plats på första tee.
 • Giltig avanmälan såsom sjukdom eller annat giltigt förfall, anhörig sjuk, skada etc, anmäles till tävlingsledningen eller kansliet.
 • Om man bryter en tävling p.g.a. ska eller dyl. meddelas tävlingsledningen

Om man bryter mot ovanstående, t.ex. inte kommer till start på utsatt tid innebär detta:

 • 2 veckors avstängning från allt tävlingsspel
 • Full startavgift erläggs

Tävlingsinformation

Tävlingsgreenfee

Tävlingsgreenfee: – 50 % av aktuellt greenfee.

Allmänna Tävlingsbestämmelser

Herrar spelar från tee 56 och damer från tee 46 över 18 hål om ej annat anges. H70 och knattar (upp till 12 år) äger alltid rätt att spela från tee 46 i handikaptävlingar och damer D70 från tee 42. Högsta handicap som får tillgodoräknas vid scrambletävlingar är 36.

Avbrott

Tävlingsrond kan avbrytas om risk för spelares säkerhet föreligger som vid åska/blixtnedslag samt kraftigt regnoväder. Följande signalsystem tillämpas:

En lång signal med sirén – omedelbart avbrott i spelet (t ex vid åska) – markera bollen och sök skydd.

Tre korta signaler upprepade gånger – avbryt spelet och avvakta vidare (t ex vid kraftigt regnoväder) – markera bollen och sök skydd. Är spelet av hålet påbörjat, avbryts spelet omedelbart eller hålet spelas färdigt utan dröjsmål. Spelet avbryts därefter.

Två korta signaler upprepade gånger – återuppta spelet – återplacera bollen (får rengöras).

Klassindelning herrar

A -10,5
B 10,6 – 18,3
C 18,4 – 29,3
D 29,4 – 54

Klassindelning damer

A – 13,1
B 13,2 – 20,2
C 20,3 – 36,0
D 37 – 54
Tävlingskansliet öppnar 30 minuter före första start.

Anmälan till tävlingar

Du anmäler dig på följande sätt:

 • Via Internet och golf.se
 • I våra terminaler på klubben
 • Via kansliet