Dokumentation av Växjö GKs Verksamhetsplan 2023

Beslutad verksamhetsplan 2024

VISION

En av södra Sveriges mest kompletta anläggningar – året runt

VÄRDEGRUND

 • Demokrati och delaktighet
  Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt, oavsett bakgrund och varje röst är lika värd
 • Allas rätt att få vara med
  Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar
 • Glädje och gemenskap
  Glädje och gemenskap är en viktig drivkraft för oss. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet med fokus på glädje, välmående och utveckling
 • Golfa hela livet
  Golfen ger möjlighet att mötas över generationsgränserna och oavsett spelstandard skall klubben hjälpa alla att utveckla sitt spel i kombination med att få utvecklas i egen takt
 • Jämställdhet
  Verka för jämställdhet, såväl i organisationen som i hur medlemmar och gäster omhändertas.
 • Barnkonventionen
  Beakta att idrott för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention
 • Rent spel
  Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixning, osund ekonomi och annat fusk samt motarbeta all form av diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld såväl på som utanför golfbanan
 • Anrik golfklubb som vill bli modern
  Ta hänsyn till golfens traditioner, men samtidigt utveckla verksamheten och dess anläggning så att det passar dagens och framtida golfspelare

VERKSAMHETSIDÉ

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Detta innebär att:

 • vi genom golf skapar vi glädje, hälsa, umgänge och spelutveckling för medlemmar i klubben
 • vår verksamhet utmanas i värdet av,
  Självbestämmande
  – prisvärt med tillgänglighet till spel och träning
  Spelkompetens
  – känna att jag duger, chans till spelutveckling
  Inkludering
  – vara sedd och en del av gemenskapen

ÖVERGRIPANDE MÅL

Vår ambition är att klubben skall bidra med:

 • ett livslångt idrottande och ökad jämställdhet mellan könen
 • att få utvecklas i egen takt, som golfare och människa, på sina villkor
 • att personal, medlem och ideella jobbar för klubbens bästa genom ständiga förbättringar
 • Vi är öppna för dialog och tar hjälp av andra
 • Fair play är normen i allt vi gör
 • Tydlighet och struktur i vår verksamhet för att bedriva kvalitet även om nyckelpersoner inom klubben skulle sluta

7 prioriterade områden 2024