Förslag till ledningen

Vill du lämna förslag till ledningen?

Så här gör du:

Välkommen att lämna förslag till förändring på Växjö GK!
Förslaget kan du lämna i en förslagslåda som finns i entrén vid klubbens kansli. Glöm inte att skriva under med ditt namn.

Förslag/idéer och synpunkter ska framföras skriftligt via epost eller brev. Du får en bekräftelse på att vi mottagit ditt ärende inom högst 7 dagar.
Förslaget behandlas av anställd personal alternativt skickas det till relevant kommitté eller styrelsen för beredning.
Målet är att du ska få respons senast två veckor efter nästkommande kommitté- eller styrelsemöte.

Medlemmar kan naturligtvis även framföra förslag, idéer och synpunkter på de möten som klubben arrangerar.

Muntliga påståenden, förslag, idéer eller anonyma sådana kommer ej att behandlas.
Vi förväntar oss sakliga förslag och kommer tex ej heller hantera personliga påhopp eller motsvarande.

Epost: klubbchef@vaxjogk.com

Adress: Växjö Golfklubb, Araby Herrgård, 352 60 Växjö