Inlägg av develop@kustit.se

Utveckla din golf i vinter

Kursprogram vinter 2024 Kurser med Fredrik Alldén & Magnus Andersson, vinter 2024 Att träna golf på vinter och under lågsäsong ger oss möjligheten att skapa bra förutsättning inför kommande golfsäsong. Eftersom att vi har svårt att se bollflykten när vi tränar inomhus och slår bollen in i ett nät måste vi ändra träningsfokuset och arbetar […]

Höstmötet den 20 november genomfört

Under måndagskvällen den 20 november genomfördes årets höstmöte. Vid mötet beslutades följa styrelsens förslag till 2024 års verksamhetsplan, årsavgifter, budget och styrelse. Dessa handlingar finner du i sin helhet på hemsidans medlemssidor. Mötet inleddes med information från ledningen, se handlingarna här nedan. Välkomna_ ordförande presentation om läget i Golf Sverige Framtida hållbarhets krav på Svenska […]

Vi fick ett brev från SGF!

Vi fick ett brev från SGF (och 50 000 kr)! Hej! Ni har gjort ett bra arbete med er juniorverksamhet, som bidragit till att ni ligger högt i SGF Golf Ranking Jr Klubb och har även registrerat LOK-stöd på en högre nivå. Ni kommer beviljas Projektstöd för att fortsätta utveckla juniorverksamheten med mål att behålla […]